SLUŽBY

služby

Ponúkame Vám tieto služby:

 • IMG_0012automatické závlahové systémy (Gardena, Toro, Hunter)
 • komplexná záhradná architektúra
 • ozelenenie interiérov a letných terás
 • parkové a sadové výsadby
 • pokládka záhonových okrajov, obrubníkov a zámkovej dlažby
 • pravidelná údržba interiérových rastlín a exteriérov (parkových výsadieb a záhrad)
 • predaj okrasných rastlín
 • ukladanie trávnych kobercov
 • záhradné jazierka, fontány, potoky
 • výroba záhradných altánkov
 • zabezpečíme kompletné stavebné a murárske práce – chodníky, obrubníky, dlažba….

Údržba záhrady a rastlín počas roka je dôležitou súčasťou peknej záhrady. Bežnú údržbu odporúčame vykonať  najmenej dvakrát ročne. Sú to jarná a jesenná údržba. Jarná údržba sa vyznačuje prípravou trávnika (prevzdušnenie a hnojenie) na sezónu a strihom, hnojením, ošetrením rastlín, aby mali zabezpečené všetky potrebné živiny a vitamíny na ich ďalší rast a boli odolné voči nástrahám rôznych prichádzajúcich chorôb (vošky, plesne…).

Jesenná údržba zabezpečí trávnik a rastliny na zimný spánok a obohatí ich živinami a vitamínmi (použitím hnojív), ktoré zaručia vysokú odolnosť voči hubovitým chorobám, ktoré prináša jesenná klíma. Treba ostrihať niektoré trvalky a kry, aby ľahšie prezimovali a prikryť citlivejšie rastliny kôrou, ktorá bude chrániť ich korene pred mrazom.


  Základné druhy trávnikov

Trávniky rozdeľujeme podľa účelu a spôsobu využitia na okrasné, rekreačné a kvetnaté.

Pokiaľ sa zamyslíme na termínom “okrasný”, dôjdeme k záveru, že krásne pôsobí aj trávnik na futbalovom ihrisku, krásna je aj lúka plná kvetín. Samozrejme, trávnik na futbalovom ihrisku nie je okrasný trávnik, jeho estetická funkcia je až druhoradá. Okrasný trávnik má iné “poslanie” – má byť vždy zakladaný a pestovaný iba “pre oko”.

 • Okrasné trávniky

Okrasné (reprezentatívne) trávniky sa zakladajú za jediným účelom, aby ladili oku. Nie sú určené pre pikniky, loptové hry a podobné aktivity. V záhradách plnia svoju estetickú funkciu – sú výtvarným prvokom záhrady. Pre túto vyhradenú funkciu vyžadujú špeciálny výber výsevu a dokonalú a všestrannú starostlivosť.

 • Výber tráv

Vyberajú sa druhy a odrody tráv schopné vytvoriť štruktúrovo a farebne rovnaký a jemný koberec. Väčšinou ide o špeciálne vyšľachtené odrody s listami širokými menej než 0,5 cm od týchto druhov tráv: Kostrava červená (Festuca rubra), Psinček tenký (Agrostis tenuis), Kostrava ovčia (Festuca ovina), Lipnica lúčna (Poa pratensis). Okrem Lipnice lúčnej všetky ostatné neznášajú intenzívne zaťažovanie.

 • Trávna zmes pre rôzne farebné odtiene trávniku

Pokiaľ máte možnosť zostaviť si trávnu zmes z osiva čistých druhov a odrôd, môžete sa “vyhrať” aj s farebnými odtieňmi výslednej trávnej plochy. Základ tvorí po 40 váhových percentách Kostravy červenej. Pre sýtu zelenú farbu primiešame 20 váhových percent Psinčeku tenkého. Pre modrozelenú farbu nahradíme Psinček tenký Psinčekom výbežkatým (Agrostis stolonifera) v rovnakom pomere a pre žltozelenú farbu doplníme ku Kostravám 20 váhových percent Psinčeku psieho (A. canina).

Pri výsevoch je potom dôležité aj množstvo osiva na jednotku plochy. Keď je pôda dobre pripravená a osivo nie je staršie ako 3 roky, nie je potrebné veľa vysievať. u vyššie uvedených príkladov zmesí je doporučený výsev 12g na 1m2.

  Tvorba záhrad

Káždá správne založená záhrada musí odpovedať požiadavkam svojich uživateľov, preto je treba aby sme so svojimi zákazníkmi konzultovali ich predstavy, aby sme našli všetky možné riešenia ktoré budú vyhovovať.

9Hlavným a najdôležitejším prvkom pre úspešnú a dobre vykonanú realizáciu je kvalitne spracovaný projekt. Každý zákazník je pre nás osobnosťou, ku ktorej pristupujeme individuálne a snažíme sa splniť aj tie najnáročnejšie predstavy klienta.

Svoju činnosť zameriavame na komplexnú realizáciu záhrad, tvorbu trvalkových záhonov, zakladanie trávnikov a automatických závlahových systémov.

Priorotou našej práce je profesionalita a spokojnosť naších klientov.

Ponúkame Vám skutočnú záhradu, príjemnú na pohľad, zaujímavú v detailoch a realizovanú tak aby Vás zakaždým niečím prekvapila.

  Automatické závlahové systémy:

Výhody:

 • úspora času, systém funguje automaticky v ktorúkoľvek hodinu
 • úspora nákladov, zalievanie záhrady v noci, kedy je najnižšie odparovanie, výrazne ovplyňuje spotrebu vody
 • rovnomerné zalievanie celej plochy

Základom pre vybudovanie závlahového systému je jeho naplánovanie.
Naplánovaním sa určí zdroj dodávanej vody do závlahového systému, rozmiestnenie postrekovačov, umiestnenie ventilových šácht, vodné a elektrické prípojky, množstvo a typ jednotlivých komponentov atď. Podmienkou na vypracovanie návrhu systému je ohliadka záhrady, alebo podrobný plán pozemku záhrady, resp. pôdorys zavlažovanej plochy s uvedením všetkých technických údajov.

Ako závlahový systém funguje.


Aby vodný zdroj bol schopný zabezpečiť požadovaný prietok a tlak vody pre postrekovače sa závlahový systém člení do jednotlivých sekcií (vetiev). Počet sekcií sa odvíja od rozsiahlosti zavlažovanej plochy. Sekcie sú ovládané pomocou riadiacej jednotky, ktorá vysiela signál jednotlivým elektroventilom, otvára ich, čím dochádza k prúdeniu filtrovanej vody (čerpanej zo studne, alebo miestneho zdroja vody) do potrubia na ktorom sú rozmiestnené postrekovače. Každá sekcia má svoj elektroventil.Otváranie sekcií je vopred naprogramované riadiacou jednotkou, čím sa dosahuje rovnaké množstvo závlahy po celej zavlažovanej ploche.
V prípade dažďových zrážok je systém vybavený dažďovým senzorom ktorý, zavlažovací systém odstaví. Sekcie sú zložené z rotačných postrekovačov (väčšie plochy) a statických postrekovačov (menšie plochy). Vo výsadbovej časti záhrady slúži na dodávku závlahy ku koreňom rastlín kvapková závlaha.

Našim cieľom je vytvoriť Vám príjemné a esteticky hodnotné prírodné prostredie v okolí Vášho domu, chaty či firmy.